Kdo je Bohumil Landa

Něco o jeho životě
 • Bohumil Landa se narodil 4.3.1930 ve znamení Ryb na jihu Slovenska ve městě Levice. 
 • Tato  okolnost spolu se skutečností, že tomu bylo na místním nádraží do jisté míry ovlivnila jeho další život.
 • Po vystěhování poznával nádraží několika českých měst, až jeho rodina zakotvila v Chrudimi,  kde v letech 1941-1947  navštěvoval tamní  reálné gymnázium.  Zde jej učili kreslení profesoři  Svatopluk Havrlík a František Xaver Naske.
 • V roce 1948 podstoupil poslední stěhování a zakotvil natrvalo v Praze.
 • Zde začal studovat  na VŠUP, kde jej učili profesoři Rudolf Beneš a Petr Dillinger a  taktéž docházel  do speciálky k profesoru Jaroslavu Švábovi.
 • Po absolvování VŠUP se  věnoval užité a propagační grafice. V roce 1952 nastoupil do Památníku národního písemnictví, kde pracoval jako grafik na výtvarně prostorovém řešení tamní expozice.
 • Od roku 1954 byl zaměstnán v reklamním podniku  Merkur v Praze.
 • Souběžně s užitou grafikou se zabýval i volnou grafikou, kreslil pro denní tisk, časopisy,  nakladatelství a účastnil se mnoha kolektivních výstav a salonů.
 • Byl členem  Syndikátu výtvarných umělců v Praze.
 • Jeho malířská tvorba, kterou se zabýval od šedesátých let dvacátého století, je evidentně ovlivněna jeho grafickou tvorbou a výtvarnou zkušeností a to i při volbě námětů, které vycházeli z humoristického pohledu Bohumila Landy na okolní svět a dění kolem.
 • Za své práce obdržel četná ocenění a uznání doma (např. uznání ministerstva kultury ČSR), ale i v zahraničí. Jeho obrazy se objevily na mnoha humoristických výstavách v Praze, Varšavě, Gabrovu v Bulharsku, Zürichu, Paříži a San Antoniu na Kubě.
 • Vyhrál druhou cenu v celostátní soutěži o nejlepší obal roku 1972.
 • Obrazy z  jeho ateliéru  byly k vidění v Praze na několika samostatných výstavách - v závodním  klubu Motorlet, v Savarinu, v Mánesu, ve výstavní síni ČS spisovatele, také v divadle v Mostě,  v divadle v Chrudimi a v Českém Krumlově.
 • Životní i pracovní filozofie Bohumila Landy měla vždy humoristicky laděný podtón. Dr. Evžen Seyček kdysi o něm v Dikobraze psal ve svých Uvážlivých i pováživlých otázkách a odpovědích, a charakterizoval ho jako kreslíře  humoru  a satiry, který obohatil rejstřík různých stylů kaligrafickými figurkami, v nichž se mimoděk odrážejí autorovy  robustné rysy.
 • Ve své tvorbě uplatnil Bohumil Landa svůj vřelý, bytostně humanistický vztah k lidem, zvířatům, prostě ke všemu živému. 
 • Od poloviny 90 let dvacátého století do jeho tvorby zasáhla i nespokojenost s politickou situací na domácí scéně jenž se v kombinaci s jeho humoristickým myšlením projevila v několika jeho obrazech.
 • Jeho životní pouť skončila náhle 4.1.2012 v Praze.


(c) 2007 - 2017 by JožinPoslední aktualizace : čtvrtek 30. srpen 2018